برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز - شماره 3

طرح های مصوب مرکز تحقیقات سلامت کودکان

صفحات/ طرح های مصوب مرکز تحقیقات سلامت کودکان

                           
      طرح های مصوب مرکز تحقیقات سلامت کودکان
چهارشنبه 8 خرداد 1398
طرح های مصوب سال 93 مرکز تحقیقات سلامت کودکان

صفحات/ طرح های مصوب سال 93 مرکز تحقیقات سلامت کودکان

                           
      طرح های مصوب سال 93 مرکز تحقیقات سلامت کودکان
چهارشنبه 8 خرداد 1398
طرح های مصوب سال 97 مرکز تحقیقات سلامت کودکان

صفحات/ طرح های مصوب سال 97 مرکز تحقیقات سلامت کودکان

                           
      طرح های مصوب سال 97 مرکز تحقیقات سلامت کودکان
چهارشنبه 8 خرداد 1398
طرح های مصوب سال 96 مرکز تحقیقات سلامت کودکان

صفحات/ طرح های مصوب سال 96 مرکز تحقیقات سلامت کودکان

                           
      طرح های مصوب سال 96 مرکز تحقیقات سلامت کودکان
چهارشنبه 8 خرداد 1398
طرح های تحقیقاتی 93

صفحات/ طرح های تحقیقاتی 93

                           
      طرح های تحقیقاتی 93
چهارشنبه 8 خرداد 1398
مقالات سال 93

صفحات/ مقالات سال 93

                           
      مقالات سال 93
چهارشنبه 8 خرداد 1398
مقالات سال 94

صفحات/ مقالات سال 94

                           
      مقالات سال 94
چهارشنبه 8 خرداد 1398
مقالات سال 95

صفحات/ مقالات سال 95

                           
      مقالات سال 95
چهارشنبه 8 خرداد 1398
مقالات سال 96

صفحات/ مقالات سال 96

                           
      مقالات سال 96
چهارشنبه 8 خرداد 1398
مقالات سال 97

صفحات/ مقالات سال 97

                           
      مقالات سال 97
چهارشنبه 8 خرداد 1398