برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

آیین نامه ها و دستوالعمل ها

آئین نامه نهایی شده پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز- 1398

آیین نامه نشردانشگاه علوم پزشکی تبریز

آیین نامه نحوه  تشویق مقالات علمی سال2020


آیین نامه اجرائی مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مصوب 95 

(آیین نامه پژوهشگر برجسته (دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

جدیدترین دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژ‍وهشی
 
شیوه نامه اجرای پروژه های کلان تحقیقاتی(research mega - projects)

راهنمای انجام تحقیقات و انتشار نتایج علمی

آیین نامه اخلاق

نامه دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی

روند طرح تحقیقاتی کمیته تخقیقات دانشجویی

آئين نامه "جامع مديريت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري"

نامه دستورالعمل کمیته کشوری اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی

نامه لزوم و اهمیت ثبت به موقع پروتکل های کارآزمایی بالینی قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران