برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اعضای موسس مرکز
 

 دکتر نعمت بیلان
عضو هیئت موسس مرکز
شماره تلفن : 35262280-041
ایمیل  : bilan@tbzmed.ac.ir
CV
سامانه علم سنجی
Google scholar
 دکتر محمد برزگر 
عضو هیئت موسس

 
شماره تلفن : 35262265-041
ایمیل  :mm_barzegar@yahoo.com
CV
سامانه علم سنجی
Google scholar
دکتر سعید اصلان ابادی
عضو هیئت موسس

 
شماره تلفن : 041-35262265
ایمیل  : aslanabadis@hotmail.com
 دکتر سیامک شیوا
عضو هیئت موسس

 
شماره تلفن : 35262280-041
ایمیل  : shivasiamak@yahoo.com
CV

سامانه علم سنجی
Google scholar