برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

معرفی مرکز

                                                            بسمه تعالی

 

بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت، Health عبارتست از رفاه كامل جسمي، روحي، رواني، اجتماعي و نه فقط نبود بيماري، و اين نيز حاصل نمي شود مگر با رويكردي سه گانه مشتمل بر تامين و حفظ و ارتقاء سلامت.

ازطرف ديگر پيشگيري دامنه وسيعي دارد كه از اوليه تا ثالثيه را شامل مي شود و از نگرش اپيدميولوژيك و پيشگيري اوليه در مبدا تا درمان مناسب و نوتواني را در بر مي گيرد.

با عنايت به مسائل فوق و نيز توجه به اينكه مركز تحقيقات كودكان رويكردي جامع نگر به پديده تحقيق داشته و آنرا صرفا در درمان درون بيمارستاني يا سرپايي نديده و پي جوي ريشه هاي آن از يك طرف و در پي بازتواني مناسب آن از طرف ديگر مي باشد، لذا كلمه اي جامع كه بتواند به رويكردفوق پاسخ دهد را در قالب Health با تعاريف و دامنه پيشگفت يافته و بدين ترتيب نام مركز تحقيقات سلامت كودكان را انتخاب نموده است.

توضيح اينكه در برنامه سلامت كودكان (كشوري) از اهداف راهبردي، هدف كلي (ارتقاء وضعيت پژوهش در طب كودكان) ايجاد حداقل يك مركز تحقيقات سلامت كودكان در دانشگاههاي مجري برنامه دستياري تا پايان برنامه پيش بيني شده است.

 

مركز تحقيقات سلامت كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريزدر تاریخ 87.12.12 تاسیس گردیده است. در تاریخ 15/06/1394  مرکز موافقت قطعی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد. این مرکز بر آن است كه به عنوان يك مركز تحقيقات پيشرو و برتر با بكارگيري مؤثر علم و فناوري روز در تامين، حفظ و ارتقاء سلامت كودكان كشور سهم و نقش مؤثري داشته باشد.

رسالت

 

  1. مشاركت در تربيت نيروي انساني توانمند، دانش پژوه و دخيل در امر سلامت كودكان به منظور رفع مشكلات بهداشتي و درماني كودكان در كشور
  2. انجام پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و اپيدميولوژيك در كليه زمينه هاي كودكان و ايفاي نقش مؤثر در توليد علم و فناوري
  3. حضور مؤثر در مجامع علمي مرتبط و مجلات معتبر
  4. مشاركت در ارتقاء مداوم سطح علمي و مهارتي دانش آموختگان و شاغلين بهداشتي و درماني درگير در امر سلامت كودكان
  5. ايجاد ارتباط علمي و تحقيقاتي با ساير مراكز مرتبط در داخل و خارج از كشور
  6. مشاركت در تامين سلامت جامع كودكان در سطوح سه گانه: پيشگيري، درمان و بازتواني

 

ارزش­ها

1. حفظ كرامت انساني

2. صداقت

3. عدالت

4. اخلاق حرفه اي

5. مسئوليت پذيري

6. پاسخگويي

7. ارج نهادن به جايگاه والاي علم و عالم

8. مشاركت و كار گروهي

اهداف

1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه هاي پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي كودكان به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كودكان

2- انجام پژوهشهاي بنيادي، اپيدميولوژيك و باليني در راستاي بهينه سازي نظام ارايه­ي خدمات بهداشتي- درماني كشور به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه

3- مستند سازي و انتشار دستاوردهاي مركز تحقيقات

4- مشاركت در تربيت نيروي انساني محقق

5- توسعه و ارتقاي سطح توانمندي اعضاي هيئت علمي در جهت ارايه ي خدمات بهينه

6- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور