برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

اهداف مرکز

اهداف

 

 

1- توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه هاي پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي كودكان به منظور حفظ و ارتقاي سلامت كودكان

 

2- انجام پژوهشهاي بنيادي، اپيدميولوژيك و باليني در راستاي بهينه سازي نظام ارايه ي خدمات بهداشتي- درماني كشور به منظور پاسخگويي به نيازهاي جامعه

 

3- مستند سازي و انتشار دستاوردهاي مركز تحقيقات

 

4- مشاركت در تربيت نيروي انساني محقق

 

5- توسعه و ارتقاي سطح توانمندي اعضاي هيئت علمي در جهت ارايه ي خدمات بهينه

6- همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور