برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

چندمرکزی

 

1.      تدوین بسته خدمتی انتقال نوزاد

   مجری:دکتر محمد باقرحسینی  
  با مشارکت: اداره سلامت نوزادان

2.      تدوین نظام مراقبت شیرخواران پرخطر به منظور بهبود رشد، تکامل و مداخله به موقع در اختلالات ایجاد شد.(اتمام یافته)

  مجری: دکتر بهزاد جدیری

3.      بسته خدمتی تثبیت نوزاد

   مجری: دکتر عبداله جنت دوست

4.      پیگیری شیرخوارپرخطر

  مجری: دکترجدیری

5.      فیلم آموزش مراقبت تکاملی در بخش مراقبت ویژه نوزادان ( اتمام یافته)

 مجری: دکترفرید میرخوانی

6.      طرح محتوای آموزشی والدین در بخش مراقبت ویژه نوزادان

  مجری: خانم دکتر حکیمی

7.      مطالعه ژنتیک ۶۰ کودک عقب مانده ذهنی با استفاد از روش های سیتوژنیک وهیپریداسیون فلورسانس درجا ( FISH ). (اتمام یافته)

 مجری: دکترمحمد برزگر       
با مشارکت: دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

8.      برنامه ثبت اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های مادرزادی و ژنتیکی در شمالغرب ایران

مجری: دکترسعید دستگیری  
با مشارکت: مرکز مدیریت سلامت کشوری (NPMC )