برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز

لینک های دایره ای

محتوا/ لینک های دایره ای

                           
      لینک های دایره ای
چهارشنبه 10 بهمن 1397
فرم ها

صفحات/ فرم ها

                           
      فرم ها
چهارشنبه 2 بهمن 1392
چندمرکزی

صفحات/ چندمرکزی

                           
      چندمرکزی
چهارشنبه 2 بهمن 1392
پایان نامه ها

صفحات/ پایان نامه ها

                           
      پایان نامه ها
چهارشنبه 2 بهمن 1392
گروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلامت کودکان

صفحات/ گروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلامت کودکان

                           
      گروه های تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلامت کودکان
چهارشنبه 2 بهمن 1392
مقالات سال 92

صفحات/ مقالات سال 92

                           
      مقالات سال 92
چهارشنبه 2 بهمن 1392
مقالات سال 91

صفحات/ مقالات سال 91

                           
      مقالات سال 91 مقالات منتشرشده به نام مرکز
يکشنبه 8 بهمن 1391
مقالات سال 90

صفحات/ مقالات سال 90

                           
      مقالات سال 90 مقالات منتشرشده به نام مرکز
يکشنبه 8 بهمن 1391
رئیس مرکز

صفحات/ رئیس مرکز

                           
      رئیس مرکز
دوشنبه 2 بهمن 1391
صفحه ماژول ها

صفحات/ صفحه ماژول ها

                           
      صفحه ماژول ها
شنبه 31 تير 1391