برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ : جمعه 22 اسفند 1399
کد 32

افیلیشن (آدرس) صحیح مراکز و دانشکده ها جهت درج در بروندادهای تحقیقاتی

 


درج صحیح آدرس مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها درارزشیابی سالانه دانشگاه اهمیت بخصوصی دارد.
 روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری اعلام می نماید با نظر به اهمیت درج صحیح آدرس مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها درارزشیابی سالانه دانشگاه، شکل صحیح آدرس  مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها در فایل ذیل آمده است لذا انتظار می رود کلیه محققین دانشگاه در بروندادهای خود دقت نظر کامل برای درج صحیح آدرس ها را داشته باشند تا منجر به از دست رفتن امتیاز دانشگاه و اتلاف منابع تحقیقاتی تخصیص یافته نگردد.