برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
تاریخ : چهارشنبه 3 آبان 1396
کد 24

فراخوان جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعالم نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیالن مقاطع فوق تخصص، تخصص ،D.Ph یا کارشناسی ارشد رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم مدارک و مستندات الزم را تا پایان وقت اداری مورخ 9/8/96 به معاونت آموزشی دانشکده یا مدیریت مرکز تحقیقات تحویل نمایند. مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.