چهارشنبه 28 آذر 1397 - 11 ربيع الثاني 1440
جستجو :
تاریخ : چهارشنبه 3 آبان 1396     |     کد : 24

فراخوان جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت

فراخوان جذب هیئت علمی پژوهشی متعهد خدمت

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعالم نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیالن مقاطع فوق تخصص، تخصص ،D.Ph یا کارشناسی ارشد رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان محترم مدارک و مستندات الزم را تا پایان وقت اداری مورخ 9/8/96 به معاونت آموزشی دانشکده یا مدیریت مرکز تحقیقات تحویل نمایند. مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید.

 


 
 محتوای آموشی