برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

طرح های مصوب سال 94مرکز تحقیقات سلامت کودکان

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری

1

طراحی پایگاه داه نوزادان بستری بخش NICU

دکتر کیوان میرنیا

2

بررسی اثر استامینوفن خوراکی در بسته شدن PDA در نوزادان نارس

دکتر کیوان میرنیا
 

3

بررسی ژن  CCL2 در مبتلایان به بیماری هنوخ از شمالغرب کشور

دکتر مرتضی جبارپور بنیادی

4

تأثیر اریتروپویتین نوترکیب انسانی در کاهش نیاز به  تزریق خون در بیماران با تومور جامد تحت شیمی درمانی

دکتر هیرادفر

5

ارزیابی روش فریز- ذوب کردن(Freeze-thawing) در کاهش شمارش (Viral Load) ویروس سیتومگالو در شیر مادران دارای نوزاد  نارس

دکتر حسینی

6

بررسی سطح سرمی Leptin و Resistin در کودکان مبتلا به دیابت تیپ

دکتر سبکتکین

7

بررسي ميزان آلودگي به ميکروسپوريدياهای روده ای در کودکان سرطاني تحت شيمي درماني مراجعه کننده به مراكز آموزشي- درماني شهرستان تبريز به روش ميکروسکوپی و مولکولی سال 94-1393

دکتر محمود محامی اسکوئی

8

مقايسة آلودگی به کریپتوسپوریدیوم درکودکان مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی و کودکان غیر سرطانی به روش ميکروسکوپی و واكنش زنجيره اي پليمراز

دکتر محمود محامي اسکوئي
 

9

بررسی تاثیر ونتولین درسندرم تاکی پنه گذرای نوزادی

دکتر میرهادی موسوی

10

بررسی اثر کلونیدین در sedation  بیماران سرپایی مراجعه کننده جهت انجام EEG

دکتر برزگر